Indexering huurprijs (gezondheidsindex)

Huurprijsverlaging door indexaanpassing kan, maar blijft voorlopig zeer beperkt 

Historisch

Vanaf 1 juli 2009 kan de jaarlijkse huurprijsaanpassing aan de levensduurte, namelijk de gezondheidsindex, resulteren in een zeer lichte huurprijsdaling. Voorwaarde is wel dat de verjaardag van het begin van het huurcontract in juli is gelegen. Dat komt doordat de gezondheidsindex van juni 2009 (110,40 ) lager is dan die van juni 2008 (111,22) bij basis 2004= 100. Dit is historisch want quasi nooit eerder gebeurd. Ook de jaarlijkse huurprijsaanpassingen in augustus, september, oktober, november, december 2009 en nu ook januari 2010 resulteren in een zeer lichte huuprijsdaling omdat de gezondheidsindex van juli (110,48), augustus (110,66), september 2009 ( 110,46),  oktober 2009 (110,64),  november 2009 (110,75) en nu ook december 2009 (110,96) telkens ietsje lager is dan die van respectievelijk juli (111,22) augustus (110,88), september (111,15),oktober ( 111,29) en november (111,09) en december 2008 (111,24). 

 

Schriftelijke aankondiging aan verhuurder is nodig

Huurders die in dit geval zijn kunnen die huurprijsverlaging doorvoeren. Wie als huurder over een woninghuurcontract beschikt (de woning is bestemd tot hoofdverblijfplaats van de huurder) moet wel eerst een schriftelijk verzoek richten tot de verhuurder. Dit schrijven is een vereiste om de huurprijsaanpassing naar beneden door te voeren. 

Gebruik hiervoor deze modelbrief.

 

Huurders kunnen indexaanpassing huur naar omlaag doorvoeren

Huurders hebben dus het recht om die huurprijsaanpassing naar beneden door te voeren. De wetgeving spreekt immers over aanpassingen aan de schommelingen van de levensduurte zodat een schommeling van de levensduurte naar beneden resulteert in een huurprijsaanpassing naar beneden. Bovendien zegt de wet nergens dat enkel de verhuurder een huurprijsaanpassing kan eisen, maar wel de ‘belanghebbende partij’. Dat is bij een daling van de gezondheidsindex op jaarbasis dus de huurder. De huurprijsindexering is dwingend geregeld zodat contractuele bepalingen geen afbreuk kunnen doen aan het recht van de huurder om de huurprijsaanpassing naar omlaag door te voeren.

 

Voorlopig zeer beperkte huurprijsverlaging

Voorlopig resulteert de huurprijsaanpassing slechts in een zeer beperkte huurprijsverlaging bij de jaarlijkse huurprijsindexering. Voor de volgende huurprijsaanpassing in februari 2010 zullen we moeten afwachten tot we het gezondheidsindexcijfer van januari 2010 kennen .

 

Meer uitleg in volgend document

Huurders die de huurverlaging willen doorvoeren kunnen contact opnemen met de huurdersbond of eens een kijkje verder gaan nemen. Lees hier meer.

 

Juiste huurprijsberekening

Voor de correcte huurprijsberekening kan je de huurprijscalculator hanteren.

 

Overzicht gezondheidsindexcijfers

Voor een overzicht van de te hanteren gezondheidsindexicjfers bij de berekening van de huurprijsindexering, klik hier.

 

<<Top

________________

© Vlaams Huurdersplatform vzw | een HolonCom Xtrasite CMS oplossing