Modelcontracten

De huurdersbonden hebben modelhuurcontracten uitgewerkt die aangepast zijn aan de gewijzigde bepalingen van de Woninghuurwet door de Programmawet van 27 december 2006, de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen en de Wet van 26 april 2007 houdende bepalingen inzake Woninghuur.


Deze modelhuurcontracten gelden enkel indien de huurder met instemming van de verhuurder de woning tot hoofdverblijfplaats bestemt. Je kan deze modelcontracten gratis downloaden. Ofwel onder Pdf-formaat ofwel als Word-document. Ze mogen echter niet verkocht worden. Enkel de huurdersbonden en het Vlaams Huurdersplatform mogen deze contracten in papiervorm tegen een bescheiden vergoeding ter beschikking stellen van het publiek.
 

Opgelet voor een aantal specifieke aandachtspunten i.v.m. het huurcontract dat je wil afsluiten: EPC en rookmelders. Lees meer>>


Concreet hebben de Huurdersbonden twee soorten modelhuurcontracten uitgewerkt :

- De negenjarige huurovereenkomst (in Word  ) of

(in PDF  )

- Het huurcontract voor korte duur (in Word  ) of

(in PDF  )
 

Wat is het voordeligst: een 9-jarighuurcontract of een huurcontract voor korte duur ?
Wanneer huurders een nieuw huurcontract aangaan, twijfelen ze soms welk huurcontract het interessantst is voor de huurder. Een 9-jarig huurcontract of een huurcontract voor korte duur.
De huurdersbonden raden de huurders aan voor het negenjarig huurcontract te kiezen. Dit contract biedt de huurder zowel meer voordelen op het vlak van woonzekerheid als op het vlak van de opzegmogelijkheden door de huurder. Immers bij een huurcontract van korte duur kan je dit huurcontract doorgaans niet tussentijds op elk moment opzeggen. In het standaard huurcontract voor korte duur dat de huurdersbonden hebben uitgewerkt, is die mogelijkheid wel voorzien. Maar ook dan nog is het 9-jarig huurcontract voordeliger voor de huurder, als je van plan bent de woning drie jaar of langer te huren. 

________________

© Vlaams Huurdersplatform vzw | een HolonCom Xtrasite CMS oplossing