Wat biedt de Huurdersbond?

De huurdersorganisaties in Vlaanderen verdedigen de belangen van de huurders . De huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders. De huurdersbond wijst je op je rechten en plichten of helpt je met het opstellen van aangetekende brieven.

  

Uiteraard verliezen wij de wetgeving nooit uit het oog. De huurdersbond biedt je advies bij concrete problemen, vb over een opzegging, de waarborg, herstellingen, indexaties... en zo veel meer. In ruil voor een jaarlijks lidgeld kan je een jaar lang een beroep doen op het huuradvies. Ook ontvang je 4 keer per jaar het Huurdersblad.

 

De huurder staat voor ons centraal: verhuurders of eigenaars kunnen niet bij ons terecht voor advies.

 

Wij ijveren voor het recht op wonen voor iedereen: dit is het recht te kunnen beschikken over een goede en betaalbare woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, en er ongestoord te kunnen wonen zolang men dit wenst.

 

De huurdersbond biedt je:

Wil je meer weten waarvoor je bij een huurdersbond terecht kan, klik dan hier.

Groepen en Verenigingen:

Wij geven ook vorming aan groepen en verenigingen.

Jaarrapport Huurdersbonden

Persbericht / lezersbrief over studie Immoweb


Het Vlaams huurdersplatform en de Vlaamse huurdersbonden weerleggen de studie van Immoweb dat de gemiddelde Belgische huurprijzen voor appartementen de afgelopen vijf jaar lichtjes zijn gedaald en voor woningen zelfs met een daling van bijna 12 %.

De studie die verschenen is in Le Soir van 20 oktober en de Standaard van 21 oktober  2014 kan de toets van een wetenschappelijke deugdelijkheid niet doorstaan.

              Lees meer >>

 

Persreacties op Jaarrapport 2013

klik door naar: Kranten

klik door naar: Radio


Actie Pro Deoadvocaat

Ook de Huurdersbonden hebben actie gevoerd tegen afschaffing gratis pro Deoadvocaat.

in het nieuws op "Eén" van 13/06/2013 >>

Persbericht:
     keuzevrijheid      sociale      huurders      gevrijwaard

Netwerk tegen Armoede en Vlaams Huurdersplatform vrijwaren keuzevrijheid van sociale huurders bij Raad van State

Lees meer >>

de Woonbonus

De Vlaamse Woonraad stelde op 29.01.2013 z’n advies voor omtrent de regionalisering en heroriëntatie van de woonbonus. Het VHP en de huurdersbonden scharen zich hier mee achter.

Lees meer >>

Huur - discriminatie

Hier vindt u een link naar de website van het Minderhedenforum inzake de praktijktests rond huurdiscriminatie.

Wooncrisis in Antwerpen

Wooncrisis in Antwerpen is een initiatief van het Antwerps Woonplatform.

 

Diverse organisaties waaronder ook de Antwerpse Huurdersbond maken hier deel van uit.

 

Met hun blog kaarten ze de wooncrisis in Antwerpen aan.

Je kan er pakkende verhalen lezen.

Lees meer>>

Het VOB na 1 september

Op 1 september 2012 verandert er heel wat voor het VOB als ondersteunings-structuur van de huurdersbonden.
We houden je up to date via deze pagina.

Nieuwsflash

  Huurdersbonden in het nieuws 23/08/2012

Huren wordt onbetaalbaar

 

Makelaars en

huurders vragen

om maatregelen.

Lees meer >>

  

Archief Nieuwsflash

De vroegere Nieuwsflash-artikels kan je HIER nog nalezen.

________________

© Vlaams Huurdersplatform vzw | een HolonCom Xtrasite CMS oplossing